Chậu Cây Cảnh Đà Nẵng

CỬA HÀNG CHẬU CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG
06 Hoà An 18  Cửa Hàng : Lô 61-63-64 Khu cây cảnh Nguyễn Đình Tựu
Hotline: 0905 938 801

Chậu Kim Cương thấp bộ 2

Kim cương thấp

  • 1- R 11.5cm x C 10cm
  • 2- R 9cm x C 7cm


Giá: 50.000 đ

chia sẻ f


cart