Chậu Cây Cảnh Đà Nẵng

CỬA HÀNG CHẬU CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG
06 Hoà An 18  Cửa Hàng : Lô 61-63-64 Khu cây cảnh Nguyễn Đình Tựu
Hotline: 0905 938 801

Chậu Hạt dẻ bộ 3

Chậu hạt dẻ

  • 1- R 19cm x C 14cm
  • 2- R 14.5cm x C 12cm
  • 3- R 10cm x C 9cm


Giá: 110.000 đ

chia sẻ f


cart