Chậu Cây Cảnh Đà Nẵng

CỬA HÀNG CHẬU CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG
06 Hoà An 18  Cửa Hàng : Lô 61-63-64 Khu cây cảnh Nguyễn Đình Tựu
Hotline: 0905 938 801

Hạt Giống

Hạt Giống Rau Càng Cua - Gói 0.5g
Hạt giống rau càng cua có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt và hạt nảy mầm cao và độ đồng đều
Hạt Giống Rau Sam Đất - Gói 0.5g
Hạt giống rau sam đất có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt và hạt nảy mầm cao và độ đồng đều
Hạt Giống Ngò Rí - Gói 20g
Hạt giống ngò rí có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt và hạt nảy mầm cao và độ đồng đều
Hạt Giống Rau Cần Tây - Gói 5g
Hạt giống rau cần tây có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt và hạt nảy mầm cao và độ đồng đều
Hạt Giống Cải Thìa - Gói 20g
Hạt giống rau đay đỏ có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt và hạt nảy mầm cao và độ đồng đều
Hạt Giống Rau Tía Tô - Gói 1g
Hạt giống rau tía tô có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt và hạt nảy mầm cao và độ đồng đều
Hạt Giống Cải Bẹ Xanh Mỡ - Gói 20g
Hạt giống cải bẹ xanh mỡ có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt và hạt nảy mầm cao và độ đồng đều
Hạt Giống Hành Lá - Gói 1g
Hạt giống hành lá có khả năng sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt và hạt nảy mầm cao và độ đồng đều

Tìm kiếm

cart