Chậu Cây Cảnh Đà Nẵng

CỬA HÀNG CHẬU CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG
06 Hoà An 18  Cửa Hàng : Lô 61-63-64 Khu cây cảnh Nguyễn Đình Tựu
Hotline: 0905 938 801

Chậu Hạt dẻ lùn bộ 3

Chậu hạt dẻ lùn

  • 1- R 26cm x C 12cm
  • 2- R 19.5 x C 10cm
  • 3- R 14 x C 8cm


Giá: 110.000 đ

chia sẻ f


cart