Chậu Cây Cảnh Đà Nẵng

CỬA HÀNG CHẬU CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG
06 Hoà An 18  Cửa Hàng : Lô 61-63-64 Khu cây cảnh Nguyễn Đình Tựu
Hotline: 0905 938 801

Phân bón và Thuốc trừ sâu

Thuốc trừ sâu sinh học Rholam Super 50SG (5g)
Thuốc trừ sâu sinh học Rholam Super 50SG (5g)
Phân hữu cơ nhập khẩu BB BOUCH BACK Úc (500g)
Phân hữu cơ nhập khẩu BB BOUCH BACK Úc (500g)
Phân bón lá kích thích sinh trưởng cây trồng ATONIK 1.8 SL
Phân bón lá kích thích sinh trưởng cây trồng ATONIK 1.8 SL
Thuốc Trừ Rầy Rệp ARMADA (16ml)
Thuốc Trừ Rầy Rệp ARMADA (16ml)
Phân hữu cơ nhập khẩu RR RAPID RAIDER Úc (500g)
Phân hữu cơ nhập khẩu RR RAPID RAIDER Úc (500g)
Thuốc trừ bệnh cây trồng COC85
Thuốc trừ bệnh cây trồng COC85
Thuốc trừ bệnh cho hoa lan và cây cảnh Citizen 777
Thuốc trừ bệnh cho hoa lan và cây cảnh Citizen 777
Thuốc kích thích ra rễ cây trồng N3M (100g)
Thuốc kích thích ra rễ cây trồng N3M (100g)

Liên quan

Tìm kiếm

cart