Chậu Cây Cảnh Đà Nẵng

CỬA HÀNG CHẬU CÂY CẢNH ĐÀ NẴNG
06 Hoà An 18  Cửa Hàng : Lô 61-63-64 Khu cây cảnh Nguyễn Đình Tựu
Hotline: 0905 938 801

Thuốc Trừ Rầy Rệp ARMADA (16ml)

Thuốc Trừ Rầy Rệp ARMADA (16ml)

  • Định lượng: 16ml
  • Đặc tính: chuyên diệt các loại rầy rệp có hại cho cây trồng.


Giá: 10.000 đ

chia sẻ f


Liều lượng và cách dùng

1. Dùng Armada 50EC cho lạc để trị sâu cuốn lá

Liều lượng: 0.3 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lí/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện

2. Dùng Armada 50EC cho lúa để trị bọ trĩ

Liều lượng: 0.25 – 0.3 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lí/ha. Phun thuốc khi sâu xuất hiện

3. Dùng Armada 50EC cho lúa để trị rầy nâu

Liều lượng: 0.4 lít/ha
Thời gian cách ly (PreHarvest Interval- PHI): 14ngày (Khoảng thời gian tính bằng ngày từ lần xử lý cuối cùng đến khi thu hoạch)
Cách dùng: Lượng nước phun 320 – 400 lí/ha. Phun thuốc khi rầy cám ra rộ.

cart